ЋИР | ЛАТ Адреса Трг народног устанка 2 Радно време 8:00 - 22:00

DEPRESIJA

ŠTA KADA SVE SIJA, A UNUTRAŠNJE SVETLO SE GASI
Živimo u vremenu koje diktira konstantnu aktivnost, rad, pokret i brzinu. Iako je depresija, čiji su simptomi potištenost, bezvoljnost, neaktivnost, povlačenje i izolacija, potpuna suprotnost ovim savremenim zahtevima, ona je, prema statistikama Svetske zdravstvene organizacije, na vrhu liste bolesti po prostranjenosti. Depresija može biti reakcija na traumatski događaj, akutni poremećaj ili depresivni poremećaj ličnosti. U slučaju da se osoba oseća depresivno, najbolje je da se obrati psihijatru i psihoterapeutu.

Predavač – DRAGANA STANOJEVIĆ, prof.nemačkog jezika i gestalt psihoterapeut.
MESTO I VREME
  • Mala Sala
  • 24.12.2018.
  • 19:30
Дом kултуре Чачак
  • Трг народног устанка 2
  • 32000 Чачак
  • Тел / Факс: + 381 32 325 073
ПИБ: 101112640
  • Матични број: 07167342
  • Делатност: Извођачка уметност
  • Текући рачун: 840-167668-69
Пратите нас:
  • Copyright © 2018 Dom kulture Čačak. All rights reserved